Zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej- Przyczyny, objawy i leczenie

Entezopatia nadkłykcia bocznego kości ramiennej, czyli tak zwany „łokieć tenisisty” jest zespołem bólowym tkanek miękkich, które położone są bocznie w stosunku do stawu łokciowego. Jest to najczęściej występująca kontuzja wśród tenisistów i pochodzi najczęściej poprzez uszkodzenie przyczepu mięśnia prostownika wspólnego palców, który jest przyczepiony do nadkłykcia bocznego kości ramiennej.

Uszkodzenia przyczepu najczęściej zdarzają się przez wykonywanie naprzemiennych ruchów prostowania i odwracania nadgarstka, które regularnie wykonują tenisiści ziemni, stołowi, a także skrzypkowie, masażyści, stomatolodzy. Schorzenie dotyczy najczęściej osób w przedziale 40-60 lat oraz występuje tylko u 1-3 % populacji. Do choroby predyspozycje mają także inne czynności, takie jak dźwiganie ciężkich przedmiotów z wyprostowanymi łokciami, czy wykonywanie ruchów podobnych do wyrywania chwastów.

Najczęstszymi objawami są:

  • Silny ból w okolicy nadkłykcia brzeżnego kości ramiennej
  • Niemożność lub problemy z wyprostowaniem stawu łokciowego
  • Nasilanie się bólu podczas odwracania przedramienia oraz wyprostowania stawu łokciowego
  • Osłabienie nadgarstka, w wyniku czego kontuzjowany ma problemy z prostymi czynnościami dnia codziennego, takimi ja: trzymanie kubka, podawanie ręki, otwieranie drzwi
  • Nasilanie się bólu po zgięciu ręki w nadgarstku w stronę jej grzbietu, wraz z jednoczesnym skręcaniu przedramienia na zewnątrz albo prostowaniu palców zgiętych

Badanie, które wykrywa występowanie kontuzji: TEST COZENA „+”

Test Cozena jest przeprowadzany w następujący sposób:

Pacjent powinien przyjąć postawę pozycji siedzącej, z lekko odwiedzioną kończyną górną w stawie ramiennym, zgiętą w stawie łokciowym, oraz zaciśniętą w pięść dłonią i przedramieniem w pronacji. Badanie polega na stabilizacji stawu łokciowego przez terapeutę. Pacjent powinien podjąć próbę wyprostowania dłoni przeciw oporowi albo terapeuta rękę pacjenta w wyproście usiłuje doprowadzić do zgięcia.

Jeśli test jest dodatni, to znaczy, że dane schorzenie zostało zdiagnozowane, obserwuje się wystąpienie bólu w wysokości nadkłykcia bocznego lub nasilających się bólów po stronie promieniowej, podczas prostowania pięści przeciw oporowi.

Leczenie Zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej

Zazwyczaj w pierwszej kolejności podejmuje się zwykły odpoczynek oraz odstawienie wysiłku fizycznego. Jeśli objawy nadal będą występować, konieczne może być zastosowanie leczenia rehabilitacyjnego, a zwłaszcza w postaci masaży, ultradźwięków oraz regularnych okładów z lodem. Brak poprawy wiąże się z koniecznością unieruchomienia kończyny górnej, zgiętej pod kątem prostym w stawie łokciowym.

W niektórych, jednak rzadkich przypadkach może okazać się niezbędne leczenie operacyjne, które polega na uwolnieniu rozcięgna mięśnia prostownika wspólnego palców. Badania wykazują, że kortykosteroidy przynoszą krótkookresową poprawę, ale przez długi okres czasu nie przynoszą wcale korzyści, a nawet mogą znacznie zaszkodzić.

Po okresie, w którym występował mocny ból, może nastąpić nawet kilkumiesięczny okres, w którym będą miały miejsce mniej nasilone dolegliwości. Wówczas należy unikać czynności obciążających staw łokciowy. Poleca się także stosowanie opaski na przedramieniu, około 5 centymetrów poniżej stawu łokciowego, która zmniejsza napięcie mięśnia prostownika palców i wielu kontuzjowanym przyniosła sporą ulgę i zmniejszyła nasilanie się bólu.